Allt fler ger sig ut på nätet och investerar online. Det finns en lång rad olika finansiella instrument som är fria för dig att handla med, men det gäller att du vet vad du gör beroende på både risk och hur erfaren du är. Samtliga typer av finansiella instrument har både svagheter och styrkor. Här listar vi några finansiella instrument och dess fördelar och nackdelar.

Konto för onlinehandel

Ett första steg är att införskaffa rätt konto för onlinehandel. Det finns olika beroende på dina behov. Fxoro har tre olika konton beroende på den spread som gäller för just dina transaktioner. Du bör sikta på att hålla din spread så låg som möjligt.

Aktier

Aktier är troligen den absolut mest populära typen av finansiella instrument bland investerare. Aktier är bundna till ett visst företag och företagets ägande är bundet till dess aktier. Ifall du äger en aktie äger du således en liten bit av företaget. Hur stor bit du äger beror helt enkelt på hur många aktier företaget har. Stora företag har ofta flera miljoner aktier. Alla aktier fungerar inte nödvändigtvis på samma sätt utan vissa företag kan ha aktier som ger dess ägare högre rösträtt vid bolagsstämmorna eller högre utdelning. Många men inte alla aktier är lämpliga för daglig trading. Lämpliga aktier skall ha en tillräckligt hög likviditet för att du alltid skall kunna sälja dina aktier när du vill sälja dem. Ifall du vill handla dagligen handlar du på kursrörelser och trender och då spelar det underliggande företaget mindre roll.

Råvaror

Råvarumarknaden är en stor och relativt volatil marknad. Detta gör den mycket intressant för dig som letar efter en marknad där du inte behöver oroa dig över likviditet oavsett hur mycket pengar du vill omsätta. Stora populära råvaror såsom järn, silver, guld, platinum och olja har en nästan obegränsad likviditet. Råvaror är råmaterial som används för att skapa de produkter vi behöver så som energi (olja), metaller (guld, silver) samt jordbruksprodukter (majs). Detta är tre olika klasser av råvaror och de är grundstenarna till vår globala ekonomi. Som regel uppfyller dessa råvaror kraven på att de går att handla med, de kan levereras och de kan vara flytande i värde. Det finns en lång rad olika sätt som du kan investera på råvarumarknaden eller dra nytta av dess utveckling. Allt är beroende på dig och hur väl du kan din marknad.

Index

Index terminer baseras på indexet från vanliga aktier och ger ett effektivt hedging-instrument till investerarna. Index är också en av de mest populära investeringsmetoderna bland icke-professionella investerare. Index terminer är ett av de mest effektiva verktygen för att undvika risker när aktiemarknaden svajar och priserna är högvolatila.

Kryptovalutor

En kryptovaluta är en digital valuta som inte kontrolleras eller ges ut av någon central auktoritet. Bitcoin och Ether är de största och mest kända kryptovalutorna men det finns tusentals varianter med olika syften och mål. Du kan investera i framtidens CFD:er på kryptovalutor. CFD:er på BBitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, EOS och NEO finns tillgängliga på Fxoro.